4 Tips voor het kiezen van een naam


Als u een bedrijfsnaam kiest en deze gebruikt als aanduiding voor uw onderneming, dan heet dat officieel een 'handelsnaam'. Er zijn dan bepaalde regels waar u aan moet voldoen.


 1. Wek geen verkeerde indruk

  U mag zich niet groter of anders voordoen dan u bent. Heeft u bijvoorbeeld een eenmanszaak, dan mag u niet de naam Jansen & partners voeren. Daarmee wekt u immers de indruk dat er meerdere eigenaren zijn. U mag alleen het woord ‘bank’, ‘architect’ of ‘accountant’ in uw bedrijfsnaam gebruiken als u dat ook echt bent. Ook mag u geen persoonsnaam van iemand anders gebruiken, ook niet als degene daar toestemming voor geeft. Alleen uw eigen naam mag u gebruiken in uw bedrijfsnaam. Maar heet u toevallig Albert Heijn, dan mag dit weer niet.


 2. Gebruik geen merknaam van een ander

  Kies geen bedrijfsnaam met een merknaam van een ander bedrijf (of namen die daarop lijken). Een klant of leverancier kan dan in verwarring raken. Ze kunnen denken dat de producten met dat merk afkomstig zijn van de onderneming die de merknaam in zijn bedrijfsnaam gebruikt. Zo kunt u ten onrechte meeliften op de naamsbekendheid van een bestaand merk.


 3. Gebruik alleen tekens die 'normaal'zijn

  De volgende tekens zijn toegestaan: @ & +. Overige lees- en speciale tekens zoals bijvoorbeeld () ? ! * # / mogen niet in uw bedrijfsnaam voorkomen.


 4. Voorkom verwarring

  U mag geen bedrijfsnaam gebruiken die bij het publiek (bijvoorbeeld bij klanten of leveranciers) verwarring kan veroorzaken omdat de naam lijkt op een al bestaande handelsnaam. Of er verwarring kan ontstaan, hangt onder andere af van:

  • de gelijkenis in naam; hoe meer de namen op elkaar lijken, hoe eerder er verwarring mogelijk is;
  • de mate waarin de activiteiten op elkaar lijken;
  • de overlap van het werkgebied, dus het gebied waar de onderneming actief is.

  Controleer hieronder bij stap 2 of uw bedrijfsnaam (of namen die daarop lijken) al als handelsnaam in gebruik is.