Onze specials

Kamerbrief Derde rapportage DBA


Kamerbrief Derde rapportage DBA De staatssecretaris stuurt de Kamer de derde voortgangsrapportage DBA, over de voortgang sinds het opschorten van de handhaving op 18 november 2016 en een onderzoek naar de omzet van een geselecteerde groep zzp’ers.

Download de brief derde rapportage DBA

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/20/bijlage-bij-brief-derde-rapportage-dba


Meer informatie

Tenderplace CRM: administratiepakket met de DBA-Oplossing


De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is sinds 1 mei 2016 van kracht en vanaf januari 2018 start de handhaving. Tenderplace CRM biedt zzp-ers de oplossing om nu al te gaan werken conform de wet DBA.

Bovendien is Tenderplace een super handig online programma met talrijke handige administratieve tools voor zzp'ers - en voor bedrijven die zzp'ers inhuren. Zo biedt het pakket onder meer een uren- en facturenmodule, een offerte- en opdrachtenmodule en de mogelijkheid om de administratie te exporteren naar een boekhouder voor het opmaken van de jaarstukken. Voor bedrijven die zzp-ers inhuren zijn er nog andere handige tools zoals o.a. een documentenbeheermodule.

Meer informatie vind je hier:
onze website
gratis demo
Bedrijfstrailers en video's
- of onze folder (zie bijlage)


Meer informatie

We want Togo to school


Welkom bij Stichting Hola

Kunt u dit lezen?
Wij staan er meestal niet zo bij stil, maar het is toch fijn om deze letters te kunnen lezen en te begrijpen wat er staat. Dankzij onze school kunnen wij nu lezen en schrijven. Eigenlijk gewoon vanzelfsprekend, want basisonderwijs is in Nederland voor alle kinderen een vanzelfsprekendheid, en zelfs verplicht! Maar helaas geldt dit niet overal in de wereld.

In Togo, het smalle landje aan de West-Afrikaanse kust, is onderwijs niet voor iedereen weggelegd. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Togo momenteel 32,3% van de bevolking onder de armoedegrens. Vooral voor kinderen uit de allerarmste streken, of voor diegenen die zonder ouder(s) zijn geraakt, is scholing meestal een financieel onhaalbare wens. En met name op het platteland komt analfabetisme veel voor bij zowel kinderen als volwassenen. Om daar vanuit Nederland een verandering aan te maken, is in het jaar 2005 de Stichting Hola ontstaan.

In zijn algemeenheid is onderwijs één van de belangrijkste voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een samenleving. En ontwikkeling betekent groei van de welvaart en een verbetering van de levensomstandigheden. Tevens zal een gebrek aan kennis in een samenleving tot onmacht, miscommunicatie en onverdraagzaamheid leiden, en uiteindelijk tot geweld. Persoonlijk betekent onderwijs voor iemand dat ie zonder afhankelijkheid kan lezen, denken en handelen. En er uitzicht ontstaat op een betaalde baan en het daarmee kunnen onderhouden van de familie. Onderwijs opent de deur naar een gezonde toekomst!

Onze missie is om in Togo de (arme) bevolking meer zelfredzaamheid te bieden zodat er een betere toekomst ontstaat. Om dit te bereiken houdt Stichting Hola zich onder andere bezig met het:

- mogelijk maken van basisonderwijs voor kinderen;
- terugdringen van analfabetisme onder volwassenen;
- stimuleren van economische ontwikkeling;
- voorzien in noden van de gemeenschap

Tenderplace, Interimplace en Freelancerzzpplace (Heijmans Support) ondersteunen stichting Hola financieel. De afgelopen jaren hebben hierdoor honderden kinderen de mogelijkheid gekregen om onderwijs te krijgen.

Als uw geïnteresseerd bent om ook een bijdrage te doen, dan kunt contact met mij opnemen via 06-10925868


Met vriendelijke groet,

Gerd Heijmans   


Meer informatie

HetCV.nl


HetCV.nl helpt jou bij het creëren van een goed CV

Er vindt een persoonlijke intake plaats, je CV wordt totaal getransformeerd, er geldt een correctieronde en je krijgt je nieuwe CV aangeleverd als pdf-bestand, een hardcopy versie en een bestand op je mobiele telefoon. Alles in één keer geregeld!


Meer informatie

ZZP'er kiesadvies


De wet DBA stimuleert ondernemers om zich te onderscheiden van werknemers in loondienst. Een belangrijke vraag is of jij ook kan aantonen of jij je als ZZP-er onderscheidt van werknemers.

Wanneer je veel lijkt op een werknemer en wanneer jij onvoldoende kan aantonen dat je zelfstandig ondernemer bent, kan de Belastingdienst de relatie van jou met je opdrachtgever aanmerken als dienstverband. Met financiële consequenties voor jou en je opdrachtgever.

Een dure vluchtroute nemen

Vroeger nam je als ZZP-er in dit soort gevallen je toevlucht tot een ZZP-BV-constructie. Of je ging werken via een payroll-bedrijf. Maar beide gevallen brengen (soms zeer hoge) kosten met zich mee. In geval van payrolling was je echter geen ondernemer meer in fiscale zin zelfstandigenaftrek (€ 7.280 voor 2016) of startersaftrek (een verhoging van de zelfstandigenaftrek (van € 2.123)

Laat zien dat je onderneemt met het CRM/DBA-dossier!

Met de komst van de wet DBA zagen wij veel bangmakerij in de media. De dure “oplossingen” werden volop gepromoot. Dat moet toch anders kunnen, dachten wij. Zo ontstond het idee om een CRM-tool te ontwikkelen, speciaal voor ZZP-ers en de bedrijven die hen inhuren of bemiddelen. De CRM-tool is zodanig uitgebreid dat jij als ZZP-er ermee aan kan tonen dat je buiten dienstverband en conform modelovereenkomst hebt gewerkt.

De tool is ontwikkeld in samenwerking met fiscalisten en arbeidsrechtjuristen en –advocaten die zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. En uiteraard in samenwerking met ZZP'ers.

Laat zien dat jij onderneemt en kies je voor het dba-dossier.nl

Vraag een Demo-account aan.


Meer informatie

Op zoek naar beschikbare kandidaten?


Heijmans-Support biedt de oplossing!

Het netwerk van Heijmans Support is in bijna 20 jaar tijd uitgebouwd tot het grootste netwerk met zelfstandigen op talloze vakgebieden, 
met het accent op 

  • bouwkunde
  • civiele techniek
  • bos-, groen- en cultuurtechniek
  • milieutechniek
  • elektrotechniek
  • ruimtelijke ordening en planologie
  • installatietechniek
  • werktuigbouw 
  • infratechniek

Door de enorme databank met diverse selectiemogelijkheden vind je heel gericht de juiste kandidaat! 


Meer informatie

Dé oplossing voor wetgeving DBA


Zekerheid voor opdrachtgevers en ZZP’ers

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

De Belastingdienst kan handhaven als er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking) én als er sprake is van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Dé oplossing voor Wet DBA

Tenderplace – het grootste verzamelplatform voor inhuursites – heeft het programma 100%ZZP ontwikkeld voor ZZP-ers, detacherings- en bemiddelingsbureaus. Met dit programma kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers nu al aantonen dat ze volgens de wet DBA werken.

Samen met opdrachtgevers online evalueren en vastleggen dat ze de opdracht hebben uitgevoerd conform hun modelovereenkomst. Verder kan de ZZP’er in het digitale DBA-dossier reguliere bedrijfsgegevens opslaan – zoals offerten, opdrachten, klantcontacten en urenstaten. Er kan een DBA-rapportage worden gegenereerd die een beeld geeft van alle activiteiten die zijn verricht voor zijn onderneming.

Inhuur met gezag en geen vrije vervanging

Met het speciaal ontwikkelde concept van een DBA-BV is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever en kan de professional gedetacheerd worden zonder dat dit leidt tot risico’s voor de opdrachtgever. Je bent 100%DBA proof.

Goedgekeurd door Belastingdienst
Meer weten? Kijk dan op www.100procentzzp.nlMeer informatie


Ga je mee in de race voor opdrachten?


Laat weten dat je beschikbaar bent!

Heijmans Support is momenteel in de race voor een aanbesteding met raamcontracten en verwacht in de nabije toekomst nog meer mooie opdrachten. Geef je gegevens en je beschikbaarheid door op www.heijmans-support.nl

 

 


Kerstboom


Kerstboom