5 Belastingtips voor ZZP'ers


Iedereen in Nederland, of je nou in loondienst werkt of al een tijd als zelfstandig ondernemer door het leven gaat, betaalt belasting. Daar is nu eenmaal weinig aan te doen, maar er zijn gelukkig wel een aantal aantrekkelijke fiscale voordelen waar je als startende Zelfstandige Zonder Personeel van kunt profiteren: 5 belastingtips voor ZZP'ers.


 1. De zelfstandigenaftrek

  Een oude bekende op het gebied van belastingvoordeel is de zelfstandigenaftrek, waarbij je als zelfstandig ondernemer een vast bedrag (7.280 euro) mag aftrekken. Let op: je moet hierbij wel kunnen aantonen dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst. Daarna is het essentieel dat je aan het begin van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 65 jaar had bereikt en aan het gestelde urencriterium voldoet. 

  Mocht jouw winst te laag zijn om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kun je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaar. Let op: de winst moet in die periode dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren. Lees meer over recente fiscale wijzigingen in het artikel De belangrijkste belastingwijzigingen voor 2014.


 2. De startersaftrek

  Startende ZZP'ers hebben, afgezien van de zelfstandigenaftrek, in veel gevallen ook recht op de startersaftrek. Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende verhoging van de zelfstandigenaftrek moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moet je in het aangiftejaar recht hebben gehad op zelfstandigenaftrek, heb je de afgelopen vijf jaar niet eerder een eigen bedrijf gehad en heb je daarnaast in deze jaren niet meer dan twee keer gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.


 3. De kleineondernemersregeling (KOR)

  Bent u jaarlijks minder dan €1.883,- kwijt aan btw? Dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor extra fiscaal voordeel. Indien je gebruik mag maken van de zogenoemde Kleineondernemersregeling (KOR), hoef je soms namelijk helemaal geen omzetbelasting te betalen.

  Houd er echter wel rekening mee dat hiervoor bepaalde voorwaarden gelden. Zo moet je unnen aantonen dat je een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen bent (bijvoorbeeld een eenmanszaakmaatschap of vof). Daarnaast moet je kunnen opgeven dat je, na aftrek van voorbelasting, op jaarbasis minder dan 1.883, euro betaalt aan btw en voldoet aan alle administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting. Lees alles over de KOR in het artikel De kleineondernemersregeling (KOR): wat is het?


 4. De zorgtoeslag

  Ook als ZZP'er kun je in principe in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Uiteraard geldt voor een dergelijke toeslag wel dat je in 2013 (eventueel samen met jouw partner) niet meer mocht verdienen dan 35.939 euro (alleenstaanden) of 42.438 euro (samen met een toeslagpartner). Wijzigingen in het inkomen (of dat van jouw partner) moet je altijd zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie bij Mijn inkomen verandert.


 5. De investeringsaftrek

  Als zelfstandig ondernemer - en misschien wel als starter in het bijzonder - investeer je regelmatig in bedrijfsmiddelen. Dat weet de overheid natuurlijk ook, die hiervoor de zogenoemde investeringsaftrek in het leven heeft geroepen. Er zijn in totaal drie aftrekposten waarvan je gebruik kunt maken (let op: niet allemaal tegelijk). Hiervoor gelden in 2014 de volgende voorwaarden:

  • Kleinschaligheidsaftrek -> Bedoeld voor ondernemers die een bedrag tussen de 2.301 en 306.931 euro investeren in bedrijfsmiddelen voor hun onderneming (klik hier voor meer informatie over de kleinschaligheidsaftrek).
  • Energie-investeringsaftrek -> Bedoeld voor ondernemers die minimaal 2.500 euro besteden aan energie-investeringen. In dat geval heb je recht op een extra aftrek van 41,5 procent. De investeringen voor de energie-investeringsaftrek met je digitaal melden via het Agentschap NL eLoket (klik hier voor meer informatie over de Energie-investeringsaftrek).
  • Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) -> De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet: het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst en is niet eerder gebruikt. Daarnaast moet de investering betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal 2.500 euro bedragen. Tot slot is het goed om te weten dat je voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk te krijgen. (klik hier voor meer informatie over de Milieu-investeringsaftrek).